NK Perfecte Roos: Balans en Integratie (BO-53-004-030)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het onderzoek naar de Perfecte roos heeft een aantal doelstellingen die in deze praktijk gerichte teelt worden na gestreefd. Jaarrond een zware tak met voldoende lengte en knophoogte produceren door de combinatie van LED en koeling. Voor Red Naomi is de perfecte roos gedefinieerd als knophoogte > 5 cm met een takgewiht van 0.85 g/cm en een houdbaarheid van minstens 10 dagen. Met de LED belichting van 260 mol.m2;.s1; is in 5000 uur belichting 575 kWh/m2 gebruikt. Dit zal ook het doel voor dit jaar zijn. Een betere balans in de aquifer, door minder te koelen en meer inzet van warmte. De warmte oogst was in 2018/2019 1360 MJ/m2 terwijl voor verwarmen 506 MJ/m2 is benut. Door gemakkelijker te verwarmen met de onderbuis wordt de balans in de aquifer beter. De koeling zal meer worden ingezet onder gesloten doeken waardoor effectiever de temperatuur kan worden beheerst. Daardoor is er minder koeling nodig. Op momenten dat er niet wordt geschermd zal minder koeling worden ingezet.   De CO effectief sturen op basis van licht en ventilatie, zodat de gedoseerde hoeveelheid op jaar basis wordt gehalveerd van 100 kg/ha naar 50 kg/ha. Aantonen dat de houdbaarheid van Avalanche in de winter onder LED boven de 10 dagen kan blijven. Voor Red Naomi laten zien dat de lichtbenutting boven de 2 gr/mol blijft, met behoudt van kwaliteit. Onderzoeken of een natuurlijke overgang van dag naar nacht goed is voor behoud van kwaliteit en productie. De verwachting is dat een meer natuurlijke overgang gunstig is voor knopgrootte en houdbaarheid. Validatie van de methoden om sporendruk van meeldauw te meten en meeldauw te beheersen Geïntegreerde gewasbescherming inzetten tegen luis en trips.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20