NK Ontwikkeling onderwijstools (BO-53-004-018)

Project: EZproject

Project Details

Description

Door een aantal instellingen in groene onderwijs wordt gebruik gemaakt van het pakket Glassim uit 1994. Sinds de ontwikkeling van dit pakket is er op gebied van klimaatregeling veel onderzoek verricht in het programma KaE met als doel het energieverbruik van de Nederlandse glastuinbouw te verlagen. Met name op het gebied van belichting (intensiveren, LED), schermen en het nieuwe telen is er veel veranderd. De opgedane kennis en inzichten zijn nog niet goed opgenomen in het onderwijs, wat essentieel is voor inzicht bij studenten in energieverbruik en -besparing van kassen. Daarnaast is er voor het maken van lesmateriaal docenten onvoldoende vastgelegd in handleidingen en moeten nieuw te ontwikkelen modelgebaseerde onderwijstools getoetst worden aan de ervaringen en resultaten uit de praktijk wat veel inspanning kost. Om deze redenen is een upgrade- en documentatietraject voor Glassim inclusief het ontwikkelen van lesmateriaal noodzakelijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19