NK Nieuwe balansen in Het Nieuwe Telen: hormonen en ecologie (BO-53-004-040)

Project: EZproject

Project Details

Description

  

De sector heeft een ambitieuze doelstelling in reductie van de CO2 emissie. Een belangrijke pijler om dit te realiseren is Het Nieuwe Telen (HNT). In het theoretisch kader van HNT zijn zes balansen

gedefinieerd, namelijk de waterbalans, energiebalans en assimilatenbalans in de plant en de energiebalans, vochtbalans en CO2 balans in de kas. Bij het toepassen van HNT lopen telers en onderzoekers soms tegen problemen aan die niet geheel te verklaren zijn met deze balansen. In het recent verschenen rapport De negen balansen in Het Nieuwe Telen is daarom onderzocht in hoeverre

de mineralenbalans, de ecologische balans en de hormoonbalans nuttige aanvullingen zijn op de bestaande zes balansen van HNT. Uit dit rapport blijkt dat er heel weinig parate kennis is over de  functies van hormonen, maar dat er in HNT wel veel van de effecten die waargenomen worden geweten worden aan verstoringen hierin en dat er nog veel vragen liggen over de ecologische balans, met name in de ondergrondse situatie (substraat, micro-organismen, wortelgroei en de invloed hiervan op plantweerbaarheid). Er is veel fundamentele kennis aanwezig, maar tegelijkertijd is het de vraag welke kennis nuttig is in het kader van HNT en welke vertaalslag er nodig is om de kennis te ontsluiten. Aan de andere kant is er ook al praktijkervaring met weerbaarheidsverhogende stoffen en organismen, en is het belangrijk om een kader te hebben waarin de wisselende resultaten hiervan geplaatst kunnen worden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21