NK Meten en sturen van plantbelasting in sierteeltgewassen (BO-53-004-060)

Project: EZproject

Project Details

Description

HNT gaat uit van optimale assimilatie-, energie- en waterbalans van de plant. De assimilatenbalans is gericht op in balans houden van aanmaak en verbruik van assimilaten. Het concept van de assimilatenbalans in HNT is tot nu toe vooral ontwikkeld en geoperationaliseerd voor vruchtgroenten. Bij de aanmaak ligt het accent op maximale aanmaak van suikers en dus maximale benutting van het licht. De fotosynthesesnelheid wordt beïnvloed door de temperatuur (optimumkromme) en bij meer licht en/of meer CO2 schuift de optimum kromme naar een hoger niveau met een hogere optimumtemperatuur. De temperatuur heeft ook invloed op andere plantprocessen en een optimale temperatuur voor de fotosynthese kan andere processen verstoren zoals bv. de bloemknopinductie bij chrysant en bloem- en haakaanleg bij Freesia. De assimilatenvraag wordt bepaald door de sink-sterkte van de verschillende plantendelen/organen. De hypothese is dat de assimilatenvraag sterk beïnvloed wordt door de plantbelasting en een hoge plantbelasting in de sierteelt leidt tot een slechte kwaliteit omdat er te weinig assimilaten beschikbaar zijn voor het aantal groeiende delen. Je zou dan in termen van HNT kunnen spreken over niet in balans. Bij het onderzoek naar Perfecte roos is naar voren gekomen dat het aantal takken per m2  de krachtigste stuurfactor is om de kwaliteit van de bloemtakken te beïnvloeden. Een beperking van het aantal generatieve delen/organen per m2 die in korte tijd kunnen uitgroeien betekent dat je op een donkere dag makkelijker de sink sterkte kunt verlagen door lagere temperatuur. Bij veel licht kan de temperatuur makkelijker omhoog om de ontwikkelingssnelheid van de takken te vergroten. Het gaat dan om de stuurbaarheid van de sink sterkte.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21