NK Komkommer integraal naar een optimaal lichtspectrum (BO-53-004-048)

Project: EZproject

Project Details

Description

  

Technische doelstellingen

  • Ontwikkeling van een optimaal lichtspectrum voor komkommer om de implementatie van LED belichting te bevorderen.
  • Onderzoeken wat de effecten van LED belichting op nutriëntenopname en gewasgezondheid zijn.
  • Bepalen hoe verschillende lichtspectra ingrijpen op plantfysiologische processen zoals fotosynthese, verdamping en genexpressie van genen betrokken bij assimilatenverdeling en hormoonhuishouding

 

Energiedoelstellingen

  • Afname van het elektriciteitsgebruik in een belichte komkommerteelt met 40% door SON-T te vervangen door LED belichting.
  • Begrip van de assimilaten-, water- en voedingsbalans onder LED belichting, om zo implementatie van LED belichting (in komkommer) te verbeteren.
  • Verhoging van de productie onder LED belichting.
  • De onderzoeksfaciliteit is ook relevant voor spectrum- en energiebesparingsonderzoek in andere hoog opgaande gewassen zoals tomaat, aubergine In de afgelopen jaren is het elektriciteitsgebruik in de glastuinbouw toegenomen, door een toename van het areaal en de lichtintensiteit in de belichte teelten. Om een meer rendabele teelt mogelijk te maken, moet jaarrond een hoogwaardig product geleverd kunnen worden, waarvoor belichting onmisbaar is. Het gebruik van elektriciteit kan verlaagd worden door het toepassen van LED belichting. en paprika.
StatusActive
Effective start/end date1/05/2031/12/21