NK Kansen en knelpunten van Het Nieuwe Telen en LED voor gewasgezondheid en bestuiving (BO-53-004-009)

Project: LNV project

Project Details

Description

Voor een integraal duurzaam teeltsysteem is het streven zonder middelen, gas en emissies te telen. De grote vraag wordt dan hoe het gewas productief én gezond kan worden houden bij minimale energiekosten. Er zijn er veel raakvlakken tussen het energiebesparende maatregelen en het kasklimaat enerzijds en gewasgezondheid anderzijds. Hoewel er reeds aandacht is voor de interactie tussen HNT en ziekteontwikkeling, bestaat nog veel onduidelijkheid over de effecten op plagen en natuurlijke vijanden (zowel direct als via het gewas). Zeker met het wegvallen van curatieve middelen wordt het essentieel om betere handvaten te ontwikkelen om plaagpreventie en HNT zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19