NK Houtig kleinfruit fossielvrij (WUR deel) (BO-53-004-077)

  • Janse, Jan (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

De kostprijs per kg product en het energiegebruik is voor een kasteelt duidelijk hoger dan voor een teelt onder bijvoorbeeld regenkappen en daarom moet de kasteelt optimaal verlopen. Zo zijn er nog veel vragen over het juiste temperatuurregiem, luchtvochtigheid, gewenst CO2-niveau en lichtintensiteit in verschillende gewasstadia, daglengte, lichtonderschepping in relatie tot o.a. padbreedte en plantafstand, opkweekstrategie van het plantmateriaal voor de kasteelt, meest geschikte ras, biologische bestrijding, weerbaarheid, enz..

De afgelopen jaren zijn er in het kader van Kas als Energiebron zowel bij Delphy IC als de WUR enkele kasproeven uitgevoerd, die op een aantal vragen oplossingsrichtingen geven, maar die ook duidelijk maken dat er bij deze gewassen nog heel veel niet bekend is. Wil de kasteelt van houtig kleinfruit onder glas toekomst hebben, dan zal deze teelt verder geprofessionaliseerd moeten worden. Er ontbreekt bij deze gewassen echter nog veel basiskennis over groei en ontwikkeling tijdens de opkweek- en productiefase. Deze kennis is belangrijk om in de nabije toekomst fossielvrij te kunnen telen. Het is daarom gewenst om de huidige (praktijk)kennis en onderzoeksresultaten op een rij te zetten, een toekomstbeeld te schetsen van een fossielvrije teelt van houtig kleinfruit onder glas en kennishiaten hiervoor te benoemen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21