NK Herontwerp Daglichtkas NAPRO (BO-53-004-022)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de studie Benutting van zonne-energie in de tuinbouw een strategische verkenning van de Zwart et al. (2011) zijn mogelijkheden voor de energieopwekking met behulp van kassen en behoud van gewasproductie onderzocht. Het gebruik van flexibele zonnecellen op schermen was één van de opties die verkend werden. Toen is geconcludeerd dat afhankelijk van de gewaseisen ca. 15-25 kWh/m2 kas/jaar opgewekt kan worden met behulp van de toen beschikbare technologie. Een onbelicht bedrijf kan hiermee zijn electriciteitsbehoefte volledig dekken. De ontwikkeling van flexibele zonnecellen is de afgelopen 7 jaar enorm versneld, waardoor de toepassing dichterbij komt.  Kortom tijd voor het herontwerp van de Daglichtkas. In het voorstel hier zal met behulp van flexibele PV op schermen elektriciteit worden opgewekt op de momenten dat het zonlicht niet nodig is voor de gewasproductie.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20