NK Glastuinbouwondernemers over ondernemen in tijden van transitie (BO-53-004-016)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van het onderzoek is een doorwrocht en gevarieerd inzicht te verkrijgen  in wat een brede  groep glastuinbouwondernemers uit diverse regio's en subsectoren vindt van een klimaatneutrale, emissieloze, gasloze en gewasbeschermingsmiddelenarme glastuinbouw in 2050 en wat zij zien als hun eigen rol hierin. Daarbij ligt de nadruk op (1) wat hun beelden, verwachtingen en onzekerheden zijn ten aanzien van deze transitie, gegeven de context waarin zij moeten opereren , (2) Wat zij nu al doen om deze transitie te realiseren (zijn ze proactief of afwachtend?), (3) Wat zij daarbij ervaren als belemmeringen, en wat zij nodig hebben om daarmee om te gaan en, (4) wat zij ervaren als de rol van betrokken stakeholders (toeleveranciers, dienstverleners, adviseurs, beleidsmakers e.d.) en het programma de Kas als Energiebron. Deze informatie geeft inzicht in de mate waarin de transitie van de glastuinbouw richting 2050 door glastuinbouwondernemers - eventueel in samenwerking met betrokken stakeholders en het programma de Kas als Energiebron - zelf zal worden opgepakt, en wat nog nodig is om hen te stimuleren, en zonodig te ondersteunen om bepaalde stappen te zetten.

 

 

De onderzoeksvragen zijn:

  • Hoe staan glastuinbouwondernemers uit diverse subsectoren en regio 's tegenover een kllmaatneutrale, emissieloze, gasloze en gewasbeschermingsmiddelen arme glastuinbouw in 2050.
  • Wat zijn hun beelden, verwachtingen en onzekerheden hierbij, gegeven de context waarin zij moeten opereren?
  • Welke rol willen zij hierin zelf nemen en op welke termijn? Wat hebben zij hiervoor nodig? Hoe ziet hun eigen bedrijf er volgens hen in 2050 uit?
  • Wat zijn hun intrinsieke drijfveren om keuzes hieromtrent wel of niet te maken en welke waarden en normen spe len een rol in deze keuzes?
  • Welke belemmeringen ervaren ze in dit proces en welke kansen zien ze? Hoe gaan ze dit aanpakken? Hebben ze een plan?
  • Wat kunnen betrokken stakeholders en het programma de Kas als Energiebron volgens hen bijdragen aan het realiseren van de transitie in de glastuinbouw in 2050 op hun bedrijf?
StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19