NK Energieonderzoek groen licht NAPRO (BO-53-004-024)

Project: EZproject

Project Details

Description

Samenvatting

In dit project willen we onderzoeken hoe we in de glastuinbouw gebruik kunnen maken
van groen licht om de benutting van het licht voor verschillende gewassen te verbeteren.

De beschikbare literatuur over de effecten van groen licht op groei, ontwikkeling, productie en onderliggende fysiologische processen wordt verzameld, gerangschikt en geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken naar verschillende gewasgroepen, te weten snijbloemen, potplanten, groentegewassen en vruchtgroentegewassen. Deze literatuurstudie moet een antwoord geven op de vragen hoe het signaal van het groene licht door de plant opgevangen wordt, welke processen beïnvloed worden, bij welke intensiteit en belichtingsduur dat gebeurt, en hoe dit afhangt van de aanwezigheid van andere lichtkleuren. Hierbij hoort ook de effecten in zomer of winter (veel of weinig zonlicht), en in hoeverre effecten algemeen zijn (en dus gelden voor alle gewassen) of specifiek zijn voor soorten of rassen.

 

Deze gegevens moeten leiden tot een road map voor de mogelijkheden die er zijn om met (additioneel) groen licht gewassen te sturen en de benutting van zon- en lamplicht te verbeteren. In deze studie wordt ook gekeken naar welke kennis nog ontbreekt over groen licht en hoe deze kennis te verkrijgen zou zijn.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/21