NK Diffuus kasdek - maak het eens helder NAPRO (BO-53-004-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het effect van diffuus licht is in onderzoek bewezen. Diffuus glas is door producenten volop ontwik-keld en er zijn diverse producten te koop voor telers. De keuze voor het juiste glastype blijft voor een teler echter lastig door tal van onzekerheden waaronder het integrale effect van de lichttransmissie en de diffusiteit van diverse glastypen in een praktijkkas en het effect van het glas in de loop van het seizoen op zijn gewas. Vooral de aan het diffuus glas verbonden meeropbrengsten blijken voor telers een onzekere factor. Hierdoor zien wij dat meer (grote) telers geneigd zijn voor het zekere/het be-kende te kiezen, namelijk glas met een (zeer) lage diffusiteit of zelfs helder glas, soms wel voorzien van 2xAR om voor maximaal licht te gaan. Hierdoor worden eerder behaalde positieve (onder-zoeks)resultaten beperkt geïmplementeerd in de praktijk.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/21