NK CO2 op zoek naar de grens (BO-53-004-017)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de afgelopen jaren is de input van fossiele energie in de glastuinbouw gestaag gedaald door ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Telen en het gebruik van aardwarmte. Daardoor neemt ook de beschikbare hoeveelheid CO2 als bijproduct van aardgas af, en moeten telers meer gebruik maken van alternatieve bronnen van CO2 (OCAP, zuivere CO2 inkopen). De CO2 emissie van de hele tuinbouwsector moet in 2020 teruggebracht zijn naar 4.6 Mton. Daarmee wordt het efficiënt benutten van CO2 door het gewas en het minimaliseren van het verlies van CO2 nog belangrijker dan het al was. In 2012 is aangetoond dat er goed tomaten geteeld kunnen worden met de helft van de gebruikelijke CO2 dosering. Voor potplanten zijn onderzoeken gedaan naar efficiënte CO2 benutting. Bij Het Nieuwe Telen ligt het accent op de combinatie van luchtvochtigheid en CO. Dit moet in combinatie met licht optimaal op elkaar zijn afgestemd.

De vraag is welke mogelijkheden er teeltkundig zijn om het gebruik van CO2 door te plant verder te optimaliseren en de dosering te minimaliseren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19