NK Aardbei fossielvrij (BO-53-004-075)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het areaal aardbei onder glas in Nederland neemt sterk toe (momenteel ongeveer 400 ha), en de teelt moet fossielvrij en duurzaam worden. De nadruk ligt nog steeds op de onbelichte doorteelt met junidragers, maar de vraag naar jaarrond productie, wat met de teelt van zowel junidragende als met doordragende rassen kan worden bereikt. Deze ontwikkeling vraagt om een nieuwe kijk op het teeltsysteem van aardbei onder glas. Hoewel de aardbeienteelt zich kenmerkt door lage etmaaltemperaturen (± 14°C), is de warmte input relatief hoog, ±12-18 m3 m-2 in het geval van een onbelichte doorteelt. Om de aarbeienteelt zowel teelttechnisch als energetisch beter in de balans te krijgen wordt er in het kader van KaE sinds een aantal jaren onderzoek verricht.

De overkoepelende vraag op dit moment is: Hoe ziet de fossielvrije en duurzame teelt van aardbei eruit, waarbij de verschillende balansen van HNT op het niveau van het gewas en van de kas goed op elkaar zijn afgestemd, zodat er een stabiele en hoge productie van een goede kwaliteit wordt bereikt, en waarbij de gewasbescherming biologisch plaatsvindt?

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21