Nieuwe en adaptieve teelten (BO-43-107-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel in dit project is het bij elkaar brengen en vergroten van de kennis over nieuwe en adaptieve teelten en klimaat-adaptieve rassenkeuze in de open teelten. Het geeft een overzicht van klimaat-risico’s van huidige gewassen en er wordt inzicht gegeven in klimaatrisico’s en  adaptatie-mogelijkheden voor boeren via toepassing van nieuwe gewassen. Op basis van langjarige gegevens van rassenonderzoek wordt een analyse gemaakt van de diversiteit in klimaatrobuustheid van verschillende rassen voor een aantal pilot-gewassen. Het project geeft zicht op kennisleemtes en draagt bij aan een innovatie-agenda op dit onderwerp ter ondersteuning van mogelijke PPS vorming met bedrijfslevenpartijen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/21