NHI Instrumentarium (BO-43-012.02-002, BO-20-004-105)

Project: EZproject

Description

In dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium waterkwaliteit met het oog op het realiseren van de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn water. De nadruk ligt hierbij o.a. op het opstellen van mogelijke (geregionaliseerde) maatregelpakketten voor het verlagen van de stikstof- en fosforbelasting uit landbouwgronden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/19