Network of excellence on postharvest food losses (BO-20-007-208)

  • Waldhauer, Nina (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het verminderen van verliezen/verspilling krijgt mondiaal steeds meer aandacht, dit creëert een window of opportunity voor Nederland. Op het EZ-congres over verliezen en verspilling in 2015 wordt het Network of Excellence Postharvest Food Losses gelanceerd voor mondiaal publiek, wat een gelegenheid biedt voor Nederland om zijn kennis en expertise te tonen en zo van grote betekenis te zijn voor multilaterale instellingen, het bedrijfsleven en andere landen.  De vraag die binnen dit project te onderzoekn is is: Hoe is een Network of Excellence Postharvest Food Losses op te richten dat met impact bijdraagt aan het verminderen van verliezen in voedselketens wereldwijd? 

StatusFinished
Effective start/end date1/05/1431/12/15

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.