Natuurlijk Kapitaal Model: ontwikkeling en borging (WOT-04-011-037.08, WOT-04-011-036.98)

Project: EZproject

Project Details

Description

In dit meerjarig project wordt gewerkt aan een Natuurlijk Kapitaal Model dat het mogelijk maakt de huidige toestand en effecten van beleid en van toekomstige ontwikkelingen op de nuttige functies van natuur voor de samenleving (ecosysteemdiensten) te beoordelen en te voorspellen. De activiteiten richten zich op de verdere ontwikkeling van het model én de kwaliteitsborging.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Research Output

Uitbouw kansenkaarten natuurlijk kapitaal naar interventies en modellering. Tussenrapportage WOT-04-011-036.98

de Knegt, B., 2018, WOT Natuur & Milieu. (WOt-interne notitie; no. 228)

Research output: Book/ReportReportProfessional