Project Details

Description

Complexe vraagstukken rondom multifunctioneel ruimtegebruik op de Noordzee vragen extra aandacht voor natuur inclusief ontwerpen en het mogelijk maken van ecosysteemdiensten. Hiervoor moeten nieuwe technieken ontwikkeld worden om deze diensten in kaart te brengen, en te integreren in de ontwerpfase van de pilot: windparken op de Noordzee i.c.m. de herintroductie van de platte oester, habitat optimalisatie, biodiversiteitsverhoging. Communicatie geschiedt via de pilot.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/18