Natuurinclusieve maatregelen voor vastleggen CO2 (WOT-04-011-037.25)

Project: LNV project

Project Details

Description

Klimaatsverandering is een groot probleem. De wereld werkt aan opties om emissie van broeikasgassen te verminderen en meer koolstof op te slaan. Nederland wil in dat kader meerdere natuurinclusieve maatregelen nemen o.a. natuur aanleggen, bos aanplanten, veen vernatten (o.a. via hogere peilen en infiltratiesystemen), blue-carbon opslag in wetlands en ook bos- en (agrarisch) aanpassen.

 

Onduidelijk is echter welke voor- en nadelen er precies zijn van de verschillende natuurinclusieve opties, wat het effect is op CO2 en wat de consequenties zijn voor en de levering van andere ecosysteemdiensten. Natuurinclusieve opties hebben zowel betrekking op natuur als natuurinclusief agrarisch grondgebruik. Momenteel wordt het effect van verschillende maatregelen vaak ingeschat met behulp van modellen (ES-modellen en LULUCF-modellen). Het is belangrijk dat opgedane kennis ook wordt afgestemd en geïmplementeerd in deze modellen. Er is ook een link met de Natuurlijke Kapitaal Rekeningen.

 

 

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2231/12/22