Natuurinclusieve landbouw: van verdienmodellen in niches naar opschaling (KB-36-003-006, KB-33-010-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het project is gericht op de voorwaarden waaronder natuurinclusieve landbouw op de middellange termijn op grote schaal kan worden gerealiseerd. Centraal in de studie staan de vragen:

  • Hoe kan natuurinclusieve landbouw opgeschaald worden, van niche naar mainstream, zodanig dat de biodiversiteit in het agrarisch gebied er structureel op vooruit gaat?
  • Hoe ziet zon natuurinclusieve landbouw eruit, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen akkerbouw en veehouderij? En wat zijn de drivers achter zon omschakeling?
  • Welke stappen zijn, op de middellange termijn, voor de verschillende stakeholders relevant, om te komen tot een natuurinclusieve landbouw?

In 2018 is een start gemaakt met het ontwikkelen van een gedeelde visie op natuurinclusieve landbouw door de WUR instituten WEcR, WEnR, WLR, en WPR. In 2019 gaan we aan de slag met:

  • Doorontwikkelen van de toekomstvisies voor een natuurinclusieve akkerbouw en veehouderij, gebaseerd op agro-ecologische en bedrijfskundige kennis.
  • Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de drivers die een transitie bevorderen, en verdienmodellen die een transitie mogelijk maken. Daarnaast wordt ook juridische kennis ingebracht.
  • Organiseren van een workshop, en houden van interviews. Debat voeren met stakeholders.
  • In het onderzoek besteden we aandacht aan het effect van natuurinclusieve landbouw op de 4 dimensies: planet, profit, people, proces. Daarbij gaat in het bijzonder aandacht uit naar planet. Zo zullen we aangeven welke baten een transitie oplevert voor de biodiversiteit ten opzichte van de huidige gangbare praktijken.
  • Gegeven de toekomstvisies voor een natuurinclusieve akkerbouw en veehouderij, zullen we terug-redeneren welke concrete stappen wanneer gezet moeten worden (aansluitend op Rotmans en Kemp, zie literatuurstudie 2018).
  • Daarbij zullen we een overzicht maken van wat verwacht wordt van welke actoren in welke fase van de transitie (aansluitend op Van Soest en Simons, zie literatuurstudie 2018)

Dit levert een raamwerk op, zodanig dat de ecologische baten helder zijn en tevens rekening wordt gehouden met agro-ecologische, bedrijfseconomische én juridische mogelijkheden.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22