Natuurinclusief ondernemen in het stedelijk gebied (KB-36-005-004, KB-33-010-008)

Project: EZproject

Project Details

Description

Dit project kijkt naar de rol van de vastgoedsector in relatie tot stedelijke biodiversiteit en groen. De groene ruimte in de stad staat onder druk. Hoewel het in belangrijke maatschappelijke behoeften voorziet, leggen natuur en landschap het in de praktijk vaak af tegen concurrerende ruimteclaims. Dit kan een grote impact hebben op de leefomgeving van mensen die in de stad wonen en werken. In dit onderzoek hanteren we een transitie-aanpak waarbinnen expliciet wordt gezocht naar een natuurinclusieve bijdrage van de vastgoedsector aan de biodiversiteit, leefbaarheid en veerkracht van steden. Daarvoor worden huidige praktijken in kaart gebracht en wordt er gezocht naar manieren om deze praktijken meer natuurinclusief te maken om de gewenste transitie te bewerkstelligen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/22