Natuurherstel salinas en baaien Caribisch Nederland (BO-43-117-007)

Project: EZproject

Project Details

Description

De saliñas (zoutmeren) en baaien van Bonaire leveren belangrijke ecosysteemdiensten, waaronder kustbescherming, overstromingsbeperking, het invangen en vasthouden van voedingsstoffen en sediment, maar ook het verhogen van de biodiversiteit door het herbergen van uniek habitat, zoals zeegrasvelden en mangroves waarvan vele diersoorten afhankelijk zijn. Door erosie en natuurlijke successie zijn veel van deze saliñas en baaien aan het dichtslibben, wat uiteindelijk tot sterfte van zeegras, mangrove en koraal kan leiden. Dit project heeft als doel om de lokale oorzaken en mate van dichtslibbing en de effecten hiervan op de abiotische condities en biodiversiteit in de saliñas en baaien van Bonaire in kaart te brengen. De verkregen informatie zal vervolgens gebruikt worden voor de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van kosteneffectieve maatregelen ten behoeve van natuurherstel in deze belangrijke ecosystemen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2131/12/24