Nature based solutions in open teelten (KB-36-003-003)

Project: EZproject

Project Details

Description

50 Procent van alle terrestrische biodiversiteit in Nederland komt voor in agrarische gebieden[1]. Er zijn zeer sterke aanwijzingen dat in het agrarisch gebied de biodiversiteit van bodemleven, bloemplanten, insecten en weide-en akkervogels de laatste decennia aanzienlijk zijn afgenomen[2]. Deze afname wordt als een ernstige bedreiging gezien omdat de volgende functies worden ondermijnd:1) de functionele biodiversiteit in de landbouw, 2) het vertrouwen van consumenten in producten uit de Nederlandse agrofood keten, 3) de veerkracht (resilience) van landbouwsystemen en natuurlijke ecosystemen, 4) groene en blauwe ecosysteemdiensten van het landelijk gebied en 5) het natuurlijk kapitaal van Nederland.

Op dit moment vindt een mondiale bewustwording plaats dat een meer diverse landbouw nodig is zowel voor de gezondheid van de planeet als onszelf[3][4] (EAT-lancet 2019, IPES 2016). Hier op vooruitlopend zijn er in de afgelopen 10 jaar verschillende projecten van WUR over gewasdiversiteit opgestart. Waarbij variatie binnen het perceel is aangebracht door rij-, strook- en/of volledige mengteelt of combinaties hiervan.

Agronomische voordelen in de productie (toename opbrengst/ha en productkwaliteit) en efficiëntie van benutting van land, licht, water en nutriënten in eenjarige gewascombinaties, is herhaaldelijk en significant aangetoond[5] (Forest et al, 2017).

Naast agronomische voordelen lijken ook de (nu bedreigde) functies van biodiversiteit te worden versterkt. De kennis vraag is in hoeverre gewasdiversiteit daadwerkelijk kan bijdragen aan het behoud van biodiversiteit.

 

[1] Lahr, J, K Booij, D R Lammertsma, and G.A.J.M. Jagers op Akkerhuis. 2007. Nederlandse Biodiversiteit : Hoe Belangrijk Is Het Agrarisch Gebied? 24 (3). 268, , : 10915. http://edepot.wur.nl/190542.

[2] https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2018/12/Deltaplan-Biodiversiteitsherstel.pdf

[3] Willett, Walter, Johan Rockström, Brent Loken, Marco Springmann, Tim Lang, Sonja Vermeulen, Tara Garnett, et al. 2019. Food in the Anthropocene: The EAT-Lancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems. The Lancet, January. Elsevier. doi:10.1016/S0140-6736(18)31788-4.

[4] IPES-Food. 2016. From uniformity to diversity: a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems. International Panel of Experts on Sustainable Food systems.www.ipes-food.org

[5] Forest, Isbell, Adler Paul R., Eisenhauer Nico, Fornara Dario, Kimmel Kaitlin, Kremen Claire, Letourneau Deborah K., et al. 2017. Benefits of Increasing Plant Diversity in Sustainable Agroecosystems. Journal of Ecology 105 (4). Wiley/Blackwell (10.1111): 87179. doi:10.1111/1365-2745.12789.

 

StatusActive
Effective start/end date1/01/1931/12/22