National Focal Point ABS als aanspreekpunt voor gebruikers (WOT-03-001-064)

Project: EZproject

Description

Access and Benefit-Sharing (ABS), de regulering van de toegang tot en het gebruik van genetische bronnen en het delen van de voordelen voortkomend uit dit gebruik tussen leveranciers en gebruikers, op internationaal vlak een steeds belangrijkere rol gaan spelen. De in 2014 door de Europese Unie vastgestelde Verordening 511/2014 ter implementatie van het Nagoya Protocol in de EU maakt het wettelijk verplicht voor alle gebruikers van genetische bronnen om de noodzakelijke inspanning te leveren om er zeker van te zijn dat de genetische bronnen en de betrokken traditionele kennis in kwestie op wettelijk juiste manier werden verkregen, en dat de voordelen uit het gebruik worden verdeeld.

Het project National Focal Point ABS als aanspreekpunt voor gebruikers zorgt ervoor dat er bij de verschillende groepen van gebruikers van genetische bronnen in Nederland een adequaat bewustzijn ontstaat over afspraken met betrekking tot ABS, en voldoende kennis aanwezig is over de inhoud van relevante wet- en regelgeving. Hiermee moet bijgedragen worden aan de totstandkoming van gedragen implementatie van ABS-regelgeving in Nederland.

De belangrijkste activiteiten in 2019 zijn het up-to-date houden van de website (www.absfocalpoint.nl), het vervullen van een helpdeskfunctie m.b.t. ABS door het beantwoorden van binnengekomen vragen, en het verzorgen van presentaties en andere voorlichtingsactiviteiten. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan de sectoren waarop de NVWA zich in 2019 richt in haar handhavingsactiviteiten m.b.t. de EU ABS Verordening, en zal speciale aandacht besteed worden aan het proactief benaderen van minder assertieve gebruikersgroepen, die het NFP nog niet zo goed weten te vinden. Daarnaast zal de rol worden vervuld van Publishing Authority voor de ABS Clearing House website van de CBD, en zullen contacten worden onderhouden met NFPs in andere landen ten behoeve van kennis- en informatie-uitwisseling. Overleg met en advisering van LNV en de NVWA zal plaatsvinden m.b.t. de implementatie van het Nagoya Protocol in Nederland. Voor deze activiteiten is het nodig om nationale en internationale trends en ontwikkelingen m.b.t. ABS in het algemeen en het Nagoya Protocol en de EU Verordening (EU) 511/2014 in het bijzonder, nauwgezet te blijven volgen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1531/12/20