Nationaal Strategisch Plan GLB (BO-43-014.01-040)

Project: EZproject

Project Details

Description

Deze projectactiviteit betreft de medewerking van WUR aan een deelplan van aanpak voor kennis, innovatie, netwerken en een digitale strategie (KIND) als onderdeel van het Nationaal Strategisch Plan (NSP) voor het GLB na 2020. In de Tweede Kamer is door verschillende coalitiepartijen aangegeven dat ze innovatie en kennisoverdracht belangrijke onderdelen vinden van het NSP. Daarnaast heeft de Minister van LNV aangegeven dat ze een stimulering wil van kennis en innovatie op het boerenerf. Het NSP kan daar een belangrijk kader voor bieden. De Nationaal Support Unit (NSU) van het netwerk platteland is een belangrijke schakel in het verbinden van de innovatie- en kennisopgaven in de verschillende provincies en in het ondersteunen van gerichte acties zoals masterclasses, communicatie en ICT/databank. Daarbij is de NSU een belangrijke schakel met het EIP Servicepoint in Brussel. In de voorstellen van de Europese Commissie moet er in een nieuw Europees en nationaal  GLB netwerk worden voorzien dat zowel gericht is op pijler 1 (inclusief GMO) als op pijler 2. 

 

Kern van het te ontwikkelen plan van aanpak is:

  • te komen tot een advies over het verbeteren van het huidige systeem van adviesdiensten of het opzetten van een nieuw systeem als dit niet voldoet. Dit i.v.m. de conditionaliteit in de voorstellen van de Europese Commissie dat er een onpartijdig systeem van voorlichtingsdiensten moet zijn. Ook de Tweede Kamer heeft aangegeven een voorstel te verwachten voor een systeem van onpartijdige advies-organisaties;
  • advisering over een verbetering van de uitvoering van het innovatieonderdeel van het GLB, het EIP, mede naar aanleiding evaluaties en rapportages. Hierbij zorgdragen voor goede koppeling met Horizon Europe.
  • advies over inzet voor het CAP Netwerk en nationale Netwerk (follow up Nationaal Plattelandsnetwerk)
  • het opzetten van een digitale strategie in het NSP (nog afhankelijk van onderhandelingen).

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20