NAPRO_Scenario's ammoniak (BO-43-012.02-006, BO-20-004-049)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het dossier "Mest en Milieu" is al jarenlang een belangrijk dossier binnen EZ. Vanuit internationale (EU) en nationale doelen op het gebied van bodemkwaliteit (verzuring/bemesting), waterkwaliteit, luchtkwaliteit, gevarieerde natuur en volksgezondheid is het nodig om de emissies van stikstofverbindingen, fosfaat, fijn stof, methaan en lachgas naar bodem, water en/ of lucht verder te verlagen en efficiënter om te gaan met mineralen in de landbouw. Deze stoffen zijn onderdeel van nationale en internationale beleidsdossiers op de hierboven vermelde gebieden en klimaatverandering. Nederland heeft op deze dossiers internationale verplichtingen.Het doel van dit programma is het terugdringen van de emissies die voortkomen uit de landbouw, in het bijzonder de emissies uit stallen.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/20

Research Output

Warmte- en CO2-productie van trager groeiende vleeskuikens

Aarnink, A., van Harn, J. & Bos, B., 2019, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 21 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1186)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Stalmaatregelen voor het reduceren van geuremissie uit de intensieve veehouderij

Translated title of the contribution: Barn measures to reduce odour emission from intensive livestock farmingWinkel, A., Ellen, H. H., Aarnink, A. J. A. & Ogink, N. W. M., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 42 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1115)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access
  • StalSens-Oren: meetsystemen voor bedrijfs-monitoring van emissies in de veehouderij: deskstudie naar de mogelijkheden voor directe emissieregistratie

    Ellen, H., van Dinther, D., Melse, R. W., Mosquera, J., Ogink, N., Ploegaert, J. & Vonk, J., 2018, Wageningen: Wageningen Livestock Research. 38 p. (Wageningen Livestock Research rapport; no. 1099)

    Research output: Book/ReportReportProfessional

    Open Access