NAPRO_Naar consistente voedselproduct data (BO-43-002.01-005)

Project: LNV project

Project Details

Description

Kiezen voor gezond voedsel dat op verantwoorde wijze wordt geproduceerd vraagt om bewustwording bij de consument. Moderne informatiesystemen kunnen de consument hierbij helpen door de juiste, specifieke kennis en informatie over het voedsel te verstrekken. Voorwaarde hiervoor is de digitale beschikbaarheid van hoogwaardige productdata, bijvoorbeeld omtrent ingrediënten, voedingswaarden, allergenen en land van oorsprong. In de praktijk blijkt de kwaliteit van deze gegevensbronnen vaak tegen te vallen, waardoor ze niet of slechts beperkt inzetbaar zijn, en soms leiden tot gezondheidsrisico’s, bijvoorbeeld in geval van incorrecte allergeneninformatie.

Doel van het project ‘naar consistente voedselproductdata’ is om een inventarisatie en analyse te maken van aard en oorzaak van tekortkomingen in voedselproductdata, en de (on)mogelijkheden te verkennen van de inzet van AI-methoden voor het verbeteren van deze datakwaliteit. Er zullen aanbevelingen worden gedaan voor het bereiken van een hogere datakwaliteit in voedselproductdata op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20