NAPRO_Broeikasgasemissie uit landbouwbodems (BO-43-012.02-012)

Project: EZproject

Project Details

Description

Met het klimaatverdrag van Parijs is de urgentie voor klimaatmitigatie en adaptatie hoog op de politieke en beleidsagenda gekomen. Emissies uit en vastlegging in bodems gaat na 2020 ook meetellen voor de klimaatdoelstelling. De kennis en data over de potentie voor bodemkoolstofvastlegging en het effect van mogelijke maatregelen is echter nog maar beperkt beschikbaar. De doelstelling van het BO project Broeikasgasemissies uit landbouwbodems is verdere ontwikkeling van kennis op het gebied van emissies uit veengronden en potentiele vastlegging van koolstof in landbouw bodems. Deze kennis dient ter ondersteuning en onderbouwing van het nieuwe klimaatbeleid en voor kennisdoorwerking en communicatie naar de agrarische sector.

 

De voorgestelde werkwijze voor dit project is een opdeling in de volgende drie onderdelen:

1.            Mogelijkheden voor verminderen CO2 emissies uit veengronden

2.            C vastlegging in minerale gronden

3.            Handelingsperspectief en communicatie richting de agrarische sector

 

Dit project moet leiden tot een betere kwantificering en onderbouwing van maatregelen die genomen kunnen worden om emissies uit veengronden tegen te gaan en vastlegging van koolstof in landbouwbodems te stimuleren. Deze kennis kan gebruikt worden in de verdere uitwerking van het (nationale) klimaatbeleid. Daarnaast zal ook worden aangeven op welke vlakken er nog kennis ontbreekt of verder onderzoek nodig is, en hoe de monitoring van deze emissies en vastlegging kan worden verbeterd. Ook zal de kennis die binnen dit project ontsloten en ontwikkeld wordt in informatie materiaal en presentaties worden samengevat om boeren ook een beter handelingsperspectief te bieden op het gebied van bodemmanagement.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1831/12/20

Activities

  • 5 Oral presentation

Opgaven vanuit EU-beleid en regeerakkoord

J.P. Lesschen (Speaker)

15 Jun 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Een koolstofrijkere samenwerking

J.P. Lesschen (Speaker)

5 Dec 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation

Bodem en Klimaat

J.P. Lesschen (Speaker)

12 May 2018

Activity: Talk or presentationOral presentation