NAPRO Vraagbaak Living Lab (BO-43-023.01-001, BO-11-020-001)

Project: EZproject

Project Details

Description

Een living Lab is open-innovatie-ecosysteem dat is toegespitst op natuurinclusieve landbouw. Projecten worden ontwikkeld op basis van co-creatie. De bijdrage aan een living lab is in de vorm van kenniscapaciteit. Deelnemers aan een living lab (boeren, financiers, natuurorganisaties, ketenpartijen, etc.) kunnen bij de opzet en uitvoering van hun experimenten ondersteuning en/of expertkennis inroepen van onderzoekers. Dat kan kennis zijn over biodiversiteit, bedrijfseconomie, financieringsmodellen, afzetmarkten, de opzet ven een experiment, etc.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/19