NAPRO Visbestanden IJsselmeer en Markermeer (BO-43-119.01-017, BO-43-023.02-002, BO-20-010-079)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voor visseizoen 2019/2020 wil LNV een overzicht van de bestandsontwikkelingen in de vier bestanden snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem op het IJsselmeer en Markermeer. Hiermee wil LNV in de gaten houden of het gevoerde beleid het beoogde gevolg voor de bestanden heeft; geen verdere achteruitgang in de bestandsgrootte. In maart 2019 wordt een overzichtsrapportage opgeleverd, gericht op de ontwikkelingen in de bestanden tot en met 2018. In oktober-december van 2019 zal aan het overzicht voor maart 2020 gewerkt worden.

 

Tegelijkertijd wil het ministerie meer informatie over de bestanden verzamelen. Binnen dit BO-project wordt daarom informatie verzameld over de bestandssamenstelling via een staandwantsurvey (gestart in 2014 ) en over de vangstsamenstelling en biologische sleutels via een marktbemonstering (gestart in 2016). Samen met een vangst- en inspanningsregistratiesysteem (gestart in 2016), de bestaande WOT-openwatersurvey, de historische marktbemonstering van snoekbaars en baars (gestopt in 2010), en de bestaande vangst- en certificatenadministratie van de PO moet dit alles leiden tot nauwkeuriger beeld van de bestanden.

The ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is responsible for sustainable fisheries in the lakes IJssel and Marker. In order to evaluate whether the stock management has affected the stocks as planned, an overview report of the development of the four stocks pikeperch, perch, bream and roach up to 2018 shall be delivered in March 2019. In October-December 2019 WMR shall start on the analyses for the overview for 2020. To further the knowledge of the stocks, information will be gathered on the length distribution of the stocks in a mixed mesh survey in the autumn of 2019 and on structure (length, age, sex, maturity) of the commercial catches of pikeperch and bream in a market sampling survey.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1531/12/21