NAPRO Verdienmodellen (BO-43-023.01-002, BO-11-020-005, BO-11-012-032)

Project: EZproject

Project Details

Description

In de LNV visie Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden Nederland als koploper in kringlooplandbouw  (2018) wordt aangegeven dat (nieuwe) houdbare verdienmodellen van doorslaggevend belang zijn. Hierbij wordt aangegeven dat het aan de hele keten, de overheid én aan de consument is om dit mogelijk te maken. De afgelopen jaren is onder leiding van Wageningen Economic Research onderzoek uitgevoerd naar mogelijke verdienmodellen voor natuurinclusieve landbouw. Nieuwe initiatieven op het gebied van natuurinclusieve landbouw leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere verduurzaming van de landbouw met het inzetten van natuur. Echter ondanks deze goede praktijken wordt natuurinclusieve landbouw nog onvoldoende opgeschaald in de verdienmodellen van de agrarische ondernemers. Voor het verdienmodel van een agrarische onderneming zijn de mogelijke inkomstenstromen en bijbehorende kosten doorslaggevend. Immers zij hebben een directe invloed op het voortbestaan van een onderneming. Het al dan niet inzetten van natuur zal, naast de eigen normen en waarden van de boer, ook voor een belangrijk deel afhangen van de financiële baten. In dit project werken we aan het verkrijgen van meer inzicht in het saldo van inkomensstromen en uitgaven. Hiervoor worden grotendeels verdienmodellen uit de praktijk opgehaald.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1431/12/20

Research Output

Meerkosten biodiversiteitsmaatregelen voor melkvee- en akkerbouwbedrijven

Beldman, A., Polman, N., Kager, H., Doornewaard, G., Greijdanus, A., Prins, H., Dijkshoorn, M. & Koppenjan, J., Oct 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 51 p. (Wageningen Economic Research rapport; no. 2019-105)

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

Polman, N. (ed.), Dijkshoorn, M. (ed.), Doorneweert, B., Rijk, P., Vogelzang, T., Reinhard, S., Smit, B., Splinter, G., Heideveld, A., Geerts, R., Grin, J., Korevaar, H., van Setten, B. & Vrolijk, M., Apr 2019, Wageningen: Wageningen Economic Research. 64 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access

Verdienmodellen natuurinclusieve landbouw

Polman, N. (ed.), Dijkshoorn, M. (ed.), Doorneweert, B., Rijk, P., Vogelzang, T., Reinhard, S., Smit, B., Splinter, G., Heideveld, A., Geerts, R., Grin, J., Korevaar, H., van Setten, B. & Vrolijk, M., May 2018, Wageningen: Wageningen Economic Research. 57 p.

Research output: Book/ReportReportProfessional

Open Access