NAPRO Toekomstvisie Noordzee Kottervisserij (BO-43-023.02-048)

Project: EZproject

Project Details

Description

Ruimtelijke ontwikkelingen op de Noordzee (windparken, natuurgebieden, Brexit, enz.) en andere ontwikkelingen (pulsverbod, aanlandplicht) en het streven naar circulaire visserij hebben grote invloed op de Nederlandse kottervisserij. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit werkt samen met de visserijsector aan een visie over de kottervisserij in 2030. Voor de invulling van deze visie is een aantal al gedefinieerde bouwstenen nodig, te verdelen in vier thema's: (1) herstructurering van de vloot, (2) vernieuwings- en innovatiemogelijkheden, (3) beleidsinstrumenten, en (4) beschrijving van de sociaal-culturele belang van visserij(gemeenschappen). Wageningen Research ondersteunt het proces om tot een visie voor een toekomstsperspectief te komen door op korte termijn deze bouwstenen uit werken.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20