Project Details

Description

De taskforce stikstof is samengesteld uit medewerkers van de verschillende kennisinstellingen van Wageningen Research en departementen van Wageningen University. Ze neemt acute vragen in behandelingen die de impasse als gevolg van het stikstofdossier betreffen. Door de samenstelling van de taskforce worden vragen in een integrale context bediscussieerd en beantwoord.

Vanuit een One Wageningen gedachte wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van integrale ruimtelijke oplossingsrichtingen - voor landbouw én natuur, generiek én gebiedsspecifiek. Vanuit deze integrale benadering leidt de taskforce deductief af wat nodig is aan kennisontwikkeling en innovatie voor de langere termijn.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/22