NAPRO Stofreducerende technieken (BO-43-101-026, BO-43-012.02-019, BO-20-004-141)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er zijn diverse technieken opgenomen in de regelgeving om de emissie van fijnstof (PM10) uit pluimveestallen te reduceren. Eén daarvan is de strooiselschuif. Naast reductie van fijnstof, geeft deze techniek ook een reductie van ammoniak. De gerealiseerde reducties zijn gebaseerd op een beperkt aantal metingen volgens een bepaalde meetstrategie. De verwachting is dat door een andere meetstrategie te volgen, er hogere reducties kunnen worden vastgelegd. In dit project wordt deze andere meeststrategie toegepast.

StatusActive
Effective start/end date1/01/1731/12/21