NAPRO Stikstofuitspoeling meten op vollegronds groentebedrijven (BO-43-101-027, BO-43-012.02-041)

Project: EZproject

Project Details

Description

De stikstofverliezen naar grond- en oppervlaktewater zijn in grote delen van Nederland hoger dan de Europese normen in de Nitraatrichtlijn of Kaderrichtlijn water. De meeste vollegrondsgroentetelers hebben echter geen weet van de nitraatconcentraties in het grond- en oppervlaktewater onder en om hun bedrijf en het effect van hun handelen hierop.

De doelen van dit project zijn:
Ondernemers inzicht te geven in de nitraatconcentraties in het grond- en oppervlaktewater op hun bedrijf en de relatie met bemesting, gewas, weer, grondsoort en grondwaterstand.
Ondernemers handvatten te geven hoe de stikstofverliezen te verlagen
In algemene zin meer inzicht te krijgen in het effect van diverse maatregelen en omstandigheden (o.a. weer, gewas, bemesting, grondsoort, grondwaterstand) op de stikstofuitspoeling in de vollegrondsgroententeelt in Nederland

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/21