NAPRO Sociaal economische effecten PSN maatregelen (BO-43-101-059)

Project: EZproject

Project Details

Description

Wettelijk is bepaald dat op de maatregelen van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering (PSN) een sociaaleconomische evaluatie plaats dient te vinden. Voor de looptijd van het PSN is een beschrijving van de te verwachten sociaaleconomische effecten en een weging van de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen nodig.

In dit project staat de ontwikkeling van de methodiek voor de sociaal­economische effectbeoordeling centraal. Hierin wordt de benadering, én de onderliggende indicatoren, bepaald en uitgewerkt van (1) sociaaleconomische aspecten, (2) betaalbaarheid en (3) haalbaarheid.

Doelen
  • Uitwerken van relevante indicatoren en methodiek voor sociaal-economische effectbeoordeling van bron-en natuurherstelmaatregelen.
  • Conclusies op hoofdlijnen voor nationaal niveau rond te verwachten sociaal-economische indicatoren, haalbaarheid en betaalbaarheid van bron-en natuurherstelmaatregelen.

De eerste stap is de definitie van de 3 aspecten van de effectbeoordeling; sociaal-economische indicatoren, haalbaarheid en betaalbaarheid.

 Sociaal-economische indicatoren: 

Bepalen relevante indicatoren voor sociaaleconomische analyse (inclusief sociaal-culturele) gebaseerd op indicatoren van CBS in brede welvaart monitor

De indicatoren/aspecten die door LNV/DG-Stikstof zijn meegegeven voor analyse onder de bovengenoemde CBS bredewelvaartsindicatoren of kunnen hieronder worden geschaard. De Theory of Change-methode wordt toegepast.

Haalbaarheid:

Haalbaarheid zal geanalyseerd worden aan de hand van (1) uitvoerbaarheid en (2) wettelijke aspecten rond uitvoerbaarheid. Dit volgt dezelfde benadering als TNO (Vonk et al., 2020); deze twee aspecten zijn ook in de factsheets van maatregelen opgenomen (Ter Haar, 2020).

Haalbaarheid bestaat uit een kwalitatieve analyse van deze twee aspecten.

Betaalbaarheid:

Betaalbaarheid gaat met name over de kosten component. De kosten component van de maatregelen worden zowel voor de overheid als voor private partijen bepaald, betaalbaarheid wordt kwantitatief beoordeeld. De beoordeling van de effecten zal dynamisch plaatsvinden (niet statisch), vergelijkbaar met aanpak uit de WUR Briefnotitie.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2131/12/22