NAPRO Ontwerpen van een meetopstelling voor het meten van emissies vanaf een vrie uitloop voor pluimvee (BO-43-012.02-047)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het meten van de emissies van zowel ammoniak, geur als fijnstof vanaf een vrije uitloop voor (biologische) leghennen vraagt een bijzondere aanpak. De emissies vanaf een vrije uitloop zijn namelijk afhankelijk van veel factoren:

  • Het jaargetijde en het weer;
  • De grondsoort;
  • Het gebruik van de uitloop en de verdeling van de hennen over de oppervlakte (bepaald mede de verdeling van de mest);
  • Het gebruik en verdeling van de hennen gedurende de dag (bepaald mede de verdeling van de mest);
  • De indeling en inrichting (beplanting) van de uitloop (bepaald mede de verdeling van de mest).

Vanwege bovenstaande is gekomen tot een voorstel voor het ontwerpen en realiseren van een opstelling voor het meten van de emissies vanaf een vrije uitloop, en het beoordelen van de geschiktheid van deze opstelling voor betrouwbare emissiemetingen.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/20