NAPRO Onderzoek voedselbossen (BO-43-023.01-021)

Project: EZproject

Project Details

Description

Voedselbos als systeeminnovatie kan waardevolle inzichten bieden voor het beantwoorden van vragen rondom functionele agrobiodiversiteit, agrarisch natuurbeheer, biologische voedselproductie, klimaatmitigatie en herwaardering van voedsel (verbinden van consument en producent). Onderbouwing van de impacts wordt vooralsnog versnipperd (er wordt van alles zonder overkoepelende coördinatie verzameld zonder dat uitkomsten gedeeld worden) en ongestructureerd met citizens science en studentenonderzoek vormgegeven. Zonder aansluiting bij pionierende praktijken, wetenschappelijke borging en organisatie van kennisvragen en kennisaanbod gaat veel energie verloren.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20