Napro Meervoudig sturing in het natuurbeleid (WOT-04-010-037.06)

Project: EZproject

Project Details

Description

Met dit project wordt beoogt inzicht te krijgen in effectieve combinaties van sturingsstijlen in het natuurbeleid, en de condities waaronder deze combinaties effectief zijn. Hiermee wordt beoogt tot nieuwe handelingsperspectieven voor provincies en Rijk te komen om ambities op het vlak van biodiversiteit, maatschappelijke betrokkenheid en het verbinden van natuur en economie op effectieve wijze te realiseren.

Deze projectdoelstelling kan worden uiteengelegd in de volgende onderzoeksvragen:

  1. Welke inzichten levert de literatuur over meervoudige sturing en meta governance voor het duiden van beleidsstrategieën in het natuurbeleid?
  2. Hoe manifesteert en ontwikkelt meta governance zich in het natuurbeleidsdomein (typen/voorbeelden/strategieën)?
  3. Hoe komen verschillende combinaties van sturingsstijlen, rollen en instrumenten tot stand? Welke actoren, factoren en overwegingen spelen daarin een bepalende rol?
  4. Welke resultaten worden ermee geboekt op het vlak van biodiversiteit, maatschappelijke betrokkenheid en nieuwe verbindingen tussen natuur en economie?
  5. Wat zijn belangrijke condities voor het slagen of falen van meervoudig sturen?

 

Resultaat van het project is een nieuw sturingsperspectief op de beleidsstrategieën en casussen die in de Evaluatie Natuurpact zijn en/of worden geëvalueerd. Dit perspectief komt tot stand door een selectie van voorbeelden met behulp van een te ontwikkelen analytisch kader te analyseren en te vergelijken. Dit helpt om los te komen van de specifieke voorbeelden van vernieuwing en meer algemene lessen te trekken over het vormgeven van meervoudige sturing in het natuurbeleid die bij de vormgeving van beleidsstrategieën door Rijk en provincies kunnen worden benut. Er worden een WOT-paper en een verbeelding van het kader opgeleverd.

 

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/19