NAPRO Landscape Academy Online Learning Trajectory on Climate Smart and Biodiverse Landscapes (BO-43-023.01-026)

Project: EZproject

Project Details

Description

Landschapsbenaderingen staan de laatste jaren sterk in de belangstelling, omdat deze een oplossing bieden voor een geintegreerde aanpak van biodiversiteitverlies, klimaatverandering en voedselzekerheid. De kennis en kunde hieromtrent is echter nog beperkt. Dit project voorziet in deze behoefte aan kennis en kunde middels de ontwikkeling van een online leertraject.

Meer specifiek bestaat dit project uit het ontwikkelen van een online cursus  "Climate Action in Biodiverse Landscapes". Deze cursus past in het totale currciulum aangeboden door de zg. Landscape Academy, dat is een online curriculum rond landscape approaches ontwikkeld door een samenwerkingsverband van het Global Landscapes Forum, UN Environment en Wageningen Universiteit. Het Nederlandse Ministerie heeft de basis gelegd voor de ontwikkeling van deze Landscape Academy, en heeft een eerste drietal cursussen gefinancierd. Deze vierde cursus Climate Action in Biodiverse Landscapes is het onderwerp van dit project, en is in lijn met de prioriteiten van het Nederlandse Biodiversiteitsbeleid Internationaal. 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20