Napro kernteam NVK (WOT-04-011-034.58, WOT-04-011-034.55)

Project: EZproject

Project Details

Description

Er wordt langs verschillende sporen aan de Natuurverkenning 2020 gewerkt. Het definiëren van deze sporen, waaronder de WOT-deelprojecten, en het aansturen daarvan, gebeurt in het kernteam. Het kernteam bestaat zowel uit PBL-medewerkers als medewerkers die via de WOT aan de NVK2020 meewerken. Het kernteam draagt er zorg voor dat op basis van de resultaten van de deelprojecten beleidsrelevante conclusies kunnen worden getrokken en draagt zorg voor de publicatie van de NVK2020 en de eventuele op beleidsrelevante momenten uit te brengen tussenproducten.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19