NAPRO KD-2020-097 Verbetering ammoniakmodellen (BO-43-101-031, BO-43-012.02-089)

Project: EZproject

Project Details

Description

In een meerjarig project wordt subsidie gevraagd voor onderzoek om de berekening van de ammoniakemissie op nationaal en regionaal niveau te verbeteren met de modellen WUM NEMA -INITIATOR, zodat de depositie-berekeningen (door RIVM uitgevoerd met de modellen OPS en AERIUS) worden verbeterd. De acties bestaan zowel uit verbetering van het verzamelen van activiteitendata (statistische gegevens over landbouw) en metingen van emissiefactoren. Dit subsidieverzoek gaat over het onderzoek in 2020, dat voor de meeste onderdelen bestaat uit het opstellen van een plan van aanpak voor het onderzoek 2021-2024.

StatusActive
Effective start/end date1/01/2031/12/21