NAPRO KD-2020-075 Programmeringsstudie MMIP (BO-43-113-021, BO-43-003.01-027)

Project: LNV project

Project Details

Description

Na publicatie van deze KIA heeft MT LNV /directie Strategie, kennis& innovatie (SK&I) vastgesteld dat het thema voedselzekerheid ook via een Meerjaren Missiegedreven Innovatie Programma (MMIP)-aanpak zal worden uitgerold. Samenwerking met de topsectoren A&F en T&U is hier onderdeel van. Bovendien zal optimale inhoudelijke aansluiting worden gezocht bij het ministerie van Buitenlandse Zakengezien het gemeenschappelijk voedselzekerheidsbeleid.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/22