KD-2020-071 Aanbod producten korte keten Nederland (BO-43-014.01-084)

Project: LNV project

Project Details

Description

In de visie Landbouw, Natuur en Voedsel; waardevol en verbonden (2018) is de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger een van de 5 speerpuntonderwerpen. Daarnaast geeft de Minister, in reactie op de initiatiefnota ‘Verbinding boer(in)-burger. Voedsel dichtbij’, aan dat ze de volgende acties wil ondernemen:

  • de minister gaat met supermarkten in gesprek over een bredere introductie in de schappen van regioproducten. Dat zijn producten die alleen regionaal verkocht worden en waarbij de afstand tussen boer en winkelschap in kilometers kort is.
  • Middels een nog op te zetten benchmark wil de minister inzichtelijk maken of er meer regioproducten in het schap belanden.
  • de verkoop van streekproducten, kenmerkende producten uit een bepaalde streek die anders dan regioproducten ook landelijk of zelfs internationaal verkocht worden, te stimuleren.

Ten behoeve van de handelsmissie wil de Minister graag inzicht in welk percentage producten in de supermarkt nu regioproducten zijn, hoe supermarkten omgaan met regionale producten en of de producten professioneel genoeg zijn om in supermarkten te verkopen. Tevens wil de Minister graag inzicht hoe welk percentage producten in de buitenhuishoudelijke markt (horeca, catering, fastfood etc) korte keten producten zijn.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21