KD-2020-051 Ecologische onderbouwing flyshoorvisserij Doggersbank (BO-43-023.02-059)

Project: EZproject

Project Details

Description

Naast het ecologische effect van het in te voeren verbod van de flyshootvisserij op de instandhoudingsdoelstellingen voor de Doggersbank zoals vastgelegd in het Aanwijzingsbesluit, is het ook nodig voor de Europese besluitvorming  en voor de internationale afstemming in de Scheveningen Groep en North Sea Advisory Council om een analyse beschikbaar te hebben van de economische impact op de visserijsector van deze maatregel.

Het economische belang van het Nederlandse deel van de Doggerbank voor zowel Nederlandse vaartuigen als voor vaartuigen onder buitenlandse vlag die met flyshoot vissen wordt geanalyseerd. Wij nemen hier in ogenschouw de trends van 2013 (jaar waarin de huidige Doggersbank visserijmaatregelen tot stand kwamen) tot en met 2019 (meeste recente gegevens).

Gebaseerd op Nederlandse en aangeleverde buitenlandse gegevens, levert WEcR in samenwerking met WMR en buitenlandse zusterinstituten een Engelstalig rapport met de economische en ecologische analyse voor flyshootvisserij op de Nederlandse en Duitse delen van de Doggersbank.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.