NAPRO KD-2020-047 Nieuwe bijproducten in het kader van de kringlooplandbouw (BO-43-109-007, BO-43-001.01-015)

Project: EZproject

Project Details

Description

Binnen dit project is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn 3 keyplayers in de diervoederindustrie (SecureFeed, Wageningen UR Livestock Research, GMP+ International) geïnterviewd en is een enquête uitgezet die is ingevuld door NVWA, een oleochemisch bedrijf, 3 verwerkers van bijproducten, 6 bedrijven die onderzoek doen aan bijproducten, 2 ingenieursbureaus met betrekking tot bijproducten, 2 brancheorganisaties op het gebied van bijproducten, GreenDeal en 2 mengvoederfabrikanten. Binnen het budget dat voor dit project beschikbaar was, was het mogelijk om bovengenoemde zaken (resultaten literatuuronderzoek, informatie uit interviews en enquêtes) beschrijvend weer te geven in het tussenrapport.

De resultaten van het tussenrapport zijn kritisch geëvalueerd door experts binnen WFSR en verwerkt in het eindrapport. In het eindrapport is een verdiepende slag gemaakt, o.a. qua logische ordening, kritische evaluatie en het samenbrengen van alle informatie en het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen. De aanbevelingen omvatten specifieke aandacht voor contaminanten (bv. dioxines, zware metalen, pesticiden, planttoxines, mycotoxines, antibiotica, GMO’s) in de nieuwe bijproducten terecht zouden kunnen komen en op de risico’s van stapeling van deze contaminanten door hergebruik van producten. Met deze aanbevelingen zou in een vervolgproject verder gewerkt kunnen worden.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/2031/12/21