NAPRO KD-2019-038 VisPluisVrij (BO-43-023.02-006, BO-20-010-174)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het op grote schaal vrijkomen van plastic pluisdraadjes in zee is een ongewenste situatie, en de reden dat de directe stakeholders VisNed, St. De Noordzee en Rijkswaterstaat Zee & Delta op initiatief en onder coördinatie van Wing en (sinds 2017) Wageningen Economic Research in 2013 de handen ineengeslagen hebben om hier samen met diverse bedrijven, organisaties en individuen vanuit de visserij, materiaalontwikkeling en natuurbescherming oplossingen voor te vinden.

 

Binnen het project VisPluisVrij is voor de benadering gekozen om met oplossingen aan de slag te gaan voor de belangrijkste oorzaken waarom pluis in zee terechtkomt: slijtage gedurende het vissen en onvoldoende effectief afvalbeheer aan boord van schepen. Daarmee kan de in de Green Deal Visserij voor een Schone Zee vastgelegde ambitie om in 2020 een commercieel alternatief materiaal op de markt te brengen, waarmee de vervuiling door pluis drastische verminderd wordt, gerealiseerd worden.

 

Sinds 2013 zijn er via een trechtervormig proces allerlei alternatieve materialen door externe partijen ontwikkeld en vanuit VisPluisVrij in samenwerking met vissers in de praktijk getest om te bepalen of deze kunnen dienen als duurzame vervanging voor het huidige pluis. Uit dit proces zijn een aantal kansrijke alternatieven naar voren gekomen. Een belangrijk aspect tijdens dit proces was stakeholder participatie en innovatie door samenwerking. Ook de communicatie binnen het project en met de stakeholders was een belangrijk element in het project. Het Ministerie van LNV heeft gevraagd om een eindrapportage op te stellen met daarin een overkoepelend overzicht van alle uitgevoerde activiteiten en de resultaten daarvan.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20