NAPRO KD-2018-114 Gesloten periode schubvisvisserij bij -36% reductie (BO-43-023.02-038)

  • Zaalmink, Wim (Project Leader)

Project: LNV project

Project Details

Description

Het beleid van het ministerie van LNV is een reductie van de schubvisvisserij met 36%. In een voorgaande studie is gebleken dat deze reductie gerealiseerd zal kunnen worden door een sluiting van de visserij gedurende de periode van 1 januari t/m 15 maart. Vanaf 15 maart is er al een bestaand verbod op visserij met staande netten en zegen. Mogelijk is de periode vanaf 1 januari te lang en vind er een reductie plaats die voor sommige schubvissoorten onevenredig hoop uitpakt. Doel van dit onderzoek is het adviseren over een sluitingsperiode, daarbij rekening houdend met andere visserij beperkende maatregelen die al hebben plaatsgevonden.

 

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1931/12/20