NAPRO KD-2018-012 Sturen op watergebruik (BO-43-014.01-041, BO-43-014.02-002)

  • van der Heide, Martijn (Project Leader)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het Regeerakkoord zegt (p. 44):"Voor het tegengaan van methaanuitstoot in
de landbouw wordt er in samenwerking met waterschappen en betrokken boeren
geëxperimenteerd met flexibel peilbeheer, en verder onderzoek naar
onderwaterdrainage en praktijkonderzoek naar daling methaanemissie
mestopslagen. In samenwerking met boeren wordt in de directe omgeving van
Natura 2000 gebieden bekeken of agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren
aan minder intensieflandgebruik en daarmee aan de klimaatopgave en
natuurherstel. Het kabinet gaat betrokken boeren hier dan voor compenseren en
benut daarbij alle mogelijkheden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)." Dit onderzoek gaat dieper in op bestaande (inter)nationale ervaringen over het reguleren van het grondwatergebruik om verspilling en vervuiling ervan te voorkomen. In het bijzonder wordt nagegaan welke uitdagingen zijn verbonden aan het implementeren van beleidsmaatregelen (regulerend, financieel-economisch, én communicatief) die tot doel hebben om te komen tot een duurzaam grondwatergebruik.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1831/12/19