NAPRO JPI Waterworks POTENTIAL (BO-43-011.06-001, BO-20-003-058)

Project: EZproject

Project Details

Description

Het doel van het project Potential is het verhogen van N-efficiency en de efficiency van het watergebruik bij de teelt van consumptieaardappelen door het slim combineren van beide vraagstukken. Dit leidt tot een beperking van het N-verlies naar diepere grondlagen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sensor technologie en andere toedieningstechnieken (w.o. precisieberegening). Achtereenvolgens wordt gewerkt aan:

  1. het in kaart brengen van de spatiele variatie in waterbeschikbaarheid en N-beschikbaar voor de plant, gebruikmakend van een brede range aan precisietechnieken (satelietten, drones, sensoren, bodemsensoren)
  2. Het maken van onderscheid tussen water- en N-tekort (en kwantificeren ervan) mbv. sensortechnologie
  3. integreren van de data en informatie ten behoeve van een geintegreerd advies voor zowel N- als watergift
  4. ontwikkelen, toepassen en evalueren van een geintegreerde dienst die het bovenstaande mogelijk maakt.

Aldus hoopt het project bij te dragen aan het vergroten van de meerwaarde van precisietechnieken en daardoor het gebruik ervan in de praktijk.

StatusFinished
Effective start/end date1/01/1731/12/20